Hårte Samfällighetsförening.

Kallelse till Årsmöte för Hårte Samfällighetsförening
Tid: Anges 2024
Plats: Hamnstugan
Samtliga handlingar finns tillgängliga på Hårte.nu senast en vecka för mötet
Välkomna!
Vid frågor kontakta:
Lena Olsson 070 – 327 63 87

 

Hårte Samfällighetsförening

Hårte Samfällighetsförening förvaltar vissa vägar och grönområden

i Hårte enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut år 1989.

Vägarna är Bredstrandsvägen, Orrvägen, Koharet, Sven Jurs väg

och Simphålet.

Styrelsemedlemmar i Hårte Samfällighetsförening.

Post Namn Tel E-post
Styrelsen Lena, Eleanor & Ann   hartevag@harte.nu
Ordförande Lena Olsson 070-3276387 hartevag@harte.nu
Kassör Lisa B Östman   hartevag@harte.nu
Ledamot Ann Quarfort 070-2203215 hartevag@harte.nu
Ansvarig, Väg & Entrepenörer Sonny Westerlund 070-2022521 hartevag@harte.nu
Ledamot Thomas Lindkvist 070-669 6390 hartevag@harte.nu
Suppleant Kjell Jonsson 073-0928767 hartevag@harte.nu
       
 Föreningen Org. nr  xxx  
  Bankgiro xxx  
    E-post  hartevag@harte.nu

 

Dokument och handlingar    

Arkiv

Stämmoprotokoll 2023

Stämmoprotokoll 2022

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2020

Stämmoprotokoll 2019

Stämmoprotokoll 2018

Stämmoprotokoll 2017

Stämmoprotokoll 2015

Stämmoprotokoll 2014

Stämmoprotokoll 2013

Stämmoprotokoll 2012

Stämmoprotokoll 2011 

Revisionsberättelse 2011

Räkenskaper 2010 – 2011

Verksamhetsberättelse 2011

Stadgar 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *