Hårte Hamnförening

Hårte fiskehamnsförening

E-post = hamnen@harte.nu

BG = 860-9273

Ordförande = Staffan Berg. staffan@harte.nu, Tel 070-2110974

Aktiviteter

Städdag 2024, meddelas 2024

Vi samlas vid hamnstugan och fördelar arbetsuppgifter. På listan står Lupinjakt, slyrensning främst längs hamnbassäng och pir + ut mot slip och midsommarstång. Målning av hamnstugan, falu rödfärg. Mera kommer, se anslag på Hamnstugan.

Efterfest är trevligt men frivilliga behövs för att fixa ut bord mm, anmäl dig på anslaget!

Slåtter på gistvallar

Datum ej bestämt, i början av augusti.

Nästa årsmöte, som alltid på söndagen i midsommarhelgen kl 11 i hamnstugan.

Våra avgifter i Hårte Fiskehamn:

Sjöbod/Stuga                       1500 kr/år.

Liten båtplats                       800 kr/år  2,5m bred

Stor båtplats                       1000 kr/år  3m bred

Y-bomsplats på Piren        1400 kr/år  Max 6m lång båt inkl motor

Medlemskap                         100 kr/år

Det har beslutats att de som har sjöbod eller stuga har förtur till en båtplats när sådana blir lediga. Det gäller max en plats var inom familjen/hushållet.

Andrahandsuthyrning och överlåtelse av plats är inte tillåtet, undantag kan göras av styrelsen vid t.ex. arvsskiften men det går inte att handla med platsen, eller låta den ingå vid en stugförsäljning.

Gistvallsslåtter i augusti

Karta över de gistvallar som vi får bidrag för att sköta

De gistvallar som vi får bidrag för att sköta på rätt sätt

De gistvallar som vi får bidrag för att sköta på rätt sätt

Dokument

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Hamnregler 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Muddringsansökan

Utlåtande dumpplats

Länsstyrelsebeslut

Medlemsmöte 2014-08-30

Årsmöte 2014

Dagordning 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Årsmöte 2010

Årsmöte 2009

Årsmöte 2008

Stadgar

Ordningsregler 1999

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *